VÍKENDOVÉ CVIČENÍ V JÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Na podzim 19.10. - 21.10. si se mnou opět můžete zacvičit celý víkend v Jánských Lázních. Léty ověřený komplex Omnia poskytuje nejen prostor pro cvičení, ale i příjemnou aktivní relaxaci. Více informací a rezervace zde...

Závazná objednávka kurzu - ZDRAVÁ ZÁDA

Termín: 4.2.2012


Vaše jméno
Vaš email
Vaš telefon
Fakturační údaje
Poznámka
  Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Valouchovy akademie
 

Všeobecné obchodní podmínky Valouchova sportovní akademie

  1. Kurz může absolvovat osoba starší 15 let a s řádně ukončeným základním vzdělání
  2. Pokud účastník kurzu již nějaké podobné vzdělání prodělal u jiné školy a chtěl by vstoupit do systému vzdělávání VSA, je povinen tento fakt odpovídající licencí a úspěšně složit písemný test
  3. Organizátor si vymezuje právo na změnu místa školení a lektora školení provádějící
  4. Pro přijetí do kurzu je nutné uhradit cenu kurzu minimálně 14 dní ode dne odeslání platebních podkladů. V opačném případě bude student vyzván k okamžité úhradě kurzu. Pokud tak neučiní, bude automaticky z kurzu vyloučen
  5. V případě zrušení kurzu organizátorem kurzu bude nabídnuto převedení částky na jiný kurz nebo převedení celé částky obratem na účet studenta
  6. VSA je jediným držitelem všech tiskovin a dokumentů určených pro školení. Jakékoliv kopírování a veřejné rozšiřování materiálů bez vědomí VSA je protizákonné.
  7. Pokud není ubytování a strava v ceně, je povinností studenta si po celou dobu kurzu ubytování a stravu zajistit. To neplatí v případě, kdy ubytování a stravu zajišťuje VSA. V takovém případě bude tato informace uvedena v přihlášce na konkrétní kurz.
  8. V případě praxe v jiných sportovních centrech je student povinen doložit svoji praxi podpisem majitele centra nebo lektora činnost vykonávající
  9. Každý kurz je ukončen písemnou nebo praktickou zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování je studentu udělena licence v tiskové podobě. V případě splnění podmínek pro získání živnostenského listu, obdrží student potvrzení, které je podkladem pro živnostenský úřad, který absolventovi udělí živnostenské oprávnění poskytovat sportovní služby.
  10. Z kurzu je možné se odhlásit bez storno poplatků minimálně 14 dní předem. V opačném případě propadne celá částka VSA na náklady spojené s registrací. Částku lze také použít na další školení přádané VSA v pozdějších termínech